Varmt välkommen!


Oskarshamns brukshundsklubb är en ideell förening som grundades 1967 och har för närvarande (år 2016) 240 medlemmar! Vår klubbstuga ligger utmed kusten vid Havslätt, endast ett par kilometer från Oskarshamns centrum. Vi har stora rymliga planer med belysning, skogen inpå knuten och fina motionsspår i närområdet.

Medlemsinformation

 

På klubbens stora gräsplaner är alla välkomna att träna sina hundar så länge trivselreglerna följs och tävlings- och kursverksamhet inte störs.

Vill man träna privat under kurskvällar så går det utmärkt. Vi har stora planer och alla får plats! Tänk dock på att kursverksamheten har företräde samt att vi visar hänsyn och inte är i vägen.

Om alla visar varandra hänsyn så medverkar vi till en god stämning på klubben!

Självklart plockar vi upp efter våra hundar och ser till att de är rastade innan vi går ner på appellplanen. (Olyckor kan visst hända)

Löptikar hänvisas till planen till vänster (ifrån klubbstugan sett).  Vid agilityträning ska tikskydd användas så länge hunden blöder.

 

OBS! Elen i elstängslet är påkopplad mellan 20.00–06.00!


Bokning av planen

Vill du boka planen så kontakta Helene Larsdotter: 070-647 71 84,  [email protected]


Medlemsförmåner


Oskarshamns veterinärstation erbjuder klubbens medlemmar 10 % på hd-/edröntgen. Uppge ditt medlemsnummer vid bokning. 


För mer information: >> OSKARSHAMNS VETERINÄRSTATION


Du kan själv hantera dina medlemsuppgifter på SBK:s hemsida. Här skriver du också ut ditt medlemsbevis, vilket ersätter tidigare medlemskort.

 

Bli medlem!


Vill du bli medlem i Oskarshamns Brukshundklubb betalar du in avgiften på bankgiro 501-5029 ange fullständigt namn, adress, telefon samt fullständigt personnummer.


Du betalar en medlemsavgift. Den består av två delar, en förbundsavgift och en lokal avgift. Det första året som du är medlem betalar du medlemsavgiften direkt till oss. OBS! Det andra året får du en avi från Brukshundklubbens förbundskansli som hanterar din medlemsbetalning till klubben fortsättningsvis!

Som medlem i Oskarshamns Brukshundklubb får du tillgång till kurser, utbildningar, tävlingar och prenumeration på SBK:s tidning Brukshunden.

Du är dessutom försäkrad under tävlingar och kurser, samt till och från
kurs- och tävlingstillfälle.


Medlemsavgifter:

- Ordinarie medlem 500 kr/år (A)

- Ungdomsmedlem 300 kr/år (B)

- Familjemedlem 110 kr/år (C)


Välkommen till OBK!

 
Nycklar


Medlemmar kan lösa ut en nyckel till klubben som ger tillgång till källaren där man tänder lamporna på planen och kan spola av sin hund, till toaletten och värmen i klubbstugan samt till agilityboden. Du får betala 175 kr i depositionsavgift för nyckeln. 


I en av kurerna finns ett skåp med träningsredskap för bruks och lydnad. Du får betala en depositionsavgift för nyckeln och blir därmed delägare till utrustningen. Ny utrustning bekostas av depositionsavgifter.


Kontakta Susanne K Petersson på telefon 070-268 17 29 eller 0491-819 76

Trivselregler


Allmänt:


* Gör det till en god vana att diska och tömma soporna efter dig när du använder köket.

* Torka av borden du använt.

* Ta upp och rengör eventuella vattenskålar som din hund använt.

* Sopa upp efter dig och din hund i stugorna när ni lämnat delar av gräsplanen kvar inomhus. Rengör skorna så gott du kan innan du går in.

* Om du tar sista papperet på toa se till att det kommer dit nytt, gäller även tvål och handdukar. Töm papperskorgen om den är full.

* Rengör efter dig om du använder duschen i källaren.

 

Planerna:


På klubbens stora gräsplaner är alla välkomna att träna sina hundar så länge trivselreglerna följs och tävlings- och kursverksamhet inte störs.

* Visa hänsyn mot varandra och varandras träning på klubben. Tänk på att det kan förekomma skott-träning på torsdagar och lördagar.

* Det är inte tillåtet att rasta sin hund på våra planer. Detta gäller samtliga planer även Valp-planen och Agilityplanen.

* Gör det till en god vana att komma till kurs eller träning med en välrastad hund. Om olyckan skulle vara framme trots detta, plockar du naturligtvis upp efter dig. Kasta din påse i en för ändamålet uppsatt papperskorg.

* Träna aldrig på våra hinder utan att först ha fått undervisning i hur de används. Detta gäller för alla hinder, A-Hinder och bruksstege på appellplanen och samtliga balanshinder på agilityplanen.

* Löptikar hänvisas till vänstra planen (ifrån klubbstugan sett). För Agilityhundar gäller tikskydd på under löpet, för att undvika dropp på och i hindren.


OM DU GÅR KURS SKA DU ALLTID FÖLJA DE
INSTRUKTIONER SOM DINA INSTRUKTÖRER GER DIG.

 

 Drogpolicy för Oskarshamns Brukshundklubb

 

Oskarshamns Brukshundklubb är en förening som skall förknippas med en tydlig inställning gentemot alkohol och droger. Vår förening vill bedriva aktiviteter så att den utvecklar våra medlemmar både fysiskt, psykiskt och socialt. Föreningen skall verka för att medlemmarna informeras om innehållet i vår policy samt att alkohol och andra droger är negativt för alla former av vår verksamhet. Dessutom ska föräldrar med stort förtroende kunna låta sina barn och ungdomar delta i våra aktiviteter.

 

Vår policy innebär:

 

* Att all kursverksamhet i Oskarshamns Brukshundklubb skall vara helt alkohol och drogfri.

* Att rökning inte får ske i föreningens lokaler.

* Att bruk och även hantering av dopingpreparat och narkotika är förbjudet enligt s lag och därmed helt oacceptabelt och får därför inte förekomma i vår verksamhet.

* Att då fester arrangeras i föreningens namn får alkohol intagas under ordnade former av myndiga personer, dock med restriktion när ungdomar är närvarande.

 

Vår policy för styrelsen innebär:

 

* Att styrelsen har ett informationsansvar till alla medlemmar angående föreningens drogpolicy.

* Att styrelsen har det yttersta ansvaret att se till att policyn efterlevs.

* Att det vid styrelsemöten ej förekommer alkoholhaltiga drycker eller andra droger.

 

Så här ska föreningen agera när policyn inte efterlevs:

 

* Ärendet förs upp till styrelsen som påtalar och informerar om policyn samt riktar en tillsägelse och för diskussion med berörd. Om den berörde är under 18 år vidtalas även dennes föräldrar. Vid upprepning kan det bli aktuellt med avstängning och/eller uteslutning från föreningens verksamhet.

 

Så här gör vi för att vår policy skall bli känd hos alla våra medlemmar:

 

* Information skall finnas på föreningens hemsida.

* Uppdatering görs vid första styrelsemötet efter årsmötet.

 

//Styrelsen
 

 

Oskarshamns djurkyrkogård


Djurkyrkogården sköts ideellt av Oskarshamns Brukshundklubb. Det är gratis och vill man begrava sitt djur här måste man först ta kontakt med någon av dom ansvariga kontaktpersonerna.

* Avtalet gäller 2 år i taget. Vill man ha det förlängt ringer man någon av kontaktpersonerna nedan, man kan också maila in en förlängning. Om ingen förlängning görs så plockas graven bort.

* När ni gräver graven så lämna cirka 70 cm avstånd till intilliggande grav. Detta för att man lätt ska kunna komma emellan med en gräsklippare.

* Natursten och liknande är inte tillåtet att dekorera med. Rekommendation är så lite utsmyckning som möjligt. Naturligtvis får man ha en namnskylt, gravsten eller annan markering.

* Ingen kommer att sköta din grav mer än du själv. Däremot så klipps gräset runt omkring.

* Hjälp gärna till genom att byta sopsäck när det är fullt, soporna slängs uppe vid parkeringen.


Kontaktpersoner:

Carina Andreasson 0491-156 81 eller 073-091 56 81

Helène Larsdotter 070-6477184 , [email protected]