Tävlingar och Prov


Från och med 1 januari 2012 hittar du alla officiella tävlingar och prov i SBK Tävling.


» Här anmäler du dig >> Klicka på den här länken för att komma direkt till tävlingar arrangerade av OBK.
Program 2018


2018-04-07     Lydnadstävling, startklass-3

2018-04-21      Spårtävling, elitklass

2018-04-29     Rallylydnadstävling dubbel nybörjar- och fortsättningsklass

2018-05-12      Spårtävling, lägre- och högreklass

2018-08-25     Lydnadstävling, startklass-3

2018-09-15      Spårtävling, apellklass

2018-09-16      Rallylydnadstävling, dubbel avancerad- och mästarklass


Info om klubbmästerskap kommer senare.

 

 

TÄVLANDE - hantering i SBK Tävling

 

1. Skapa konto

 

* Alla som vill tävla måste ha ett eget konto på SBK Tävling .

* Klicka in på Skapa konto högst upp till höger på startsidan i SBK Tävling http://sbktavling.se

* Fyll i de uppgifter som efterfrågas och skapa ditt eget lösenord.

*  Gå sedan in på Mina sidor och lägg till hundar och förare. Man kan vara flera som tävlar med samma hundar.

* Gå in på Mina hundar – om man har en registrerad hund räcker det med att fylla i registreringsnummer så kommer all övrig info upp om hunden. 

* All tävlingsinformation så som vilken tävlingsgren och klass man tävlar i måste man fylla i själv. Vid uppflyttning i klasser måste man själv gå in och uppdatera här, görs inte detta kan man inte anmäla sig till tävling i nästa klass.

 

2. Anmäla till tävling

 

  • Hitta tävlingen du vill anmäla till under fliken Tävlingar.
  • Ange klass du vill anmäla till
  • Ange hund och förare
  • Lägg anmälan i kundkorgen

 

Vid eventuella problem eller frågor kontakt alltid [email protected]

 

Varmt välkomna till Oskarshamns Brukshundklubb!


 

 

 

 ANMÄLAN TILL MH

 

Även anmälan till mentalbeskrivning (MH) sker via SBK tävling (se info ovan). Men välj vid din anmälan att betalningen sker direkt till arrangör. Kostnaden är 600 kr och sätts in på  bankgiro 501-5029 senast 3 veckor innan arrangemanget.  Ange vid betalningen vilket datum anmälan gäller, ditt namn samt hundens registreringsnummer.


Vid frågor kontakta Carina Andreasson på tel: 0730915681 eller [email protected] 

 


 

 TÄVLINGSLICENS


Från 1 januari 2008 registrerar Svenska Kennelklubben tävlings- och provresultat även för oregistrerad hund. Kravet är att hunden har ett unikt licensnummer och har fått en tävlingslicens utfärdad. Observera att hunden måste ha en tävlingslicens för att kunna tävla eller delta på prov med oregistrerad hund inom SKK-organisationen.

 

 Årets Nykomling


För att få tävla om ”Årets Nykomling” måste du tävla för Oskarshamns BK.


Poängberäkning:

Som nykomling räknas den hund som under året för första gången fått sina resultat registrerade på SBK-tävling/SKK:s Hunddata oavsett gren.

Man räknar resultaten från de tre bästa officiella tävlingarna (samt SM) under året.

Om två eller flera hundar har samma slutpoäng vinner i första hand den hund som har resultat från flest grenar. I andra hand den hund som är yngst.

Extra poäng: varje klassvinst ger 1 poäng, deltagande i SM ger 3 poäng samt placering 1-3 på SM ger 5 poäng.

Föraren skickar in åberopade meriter senast 31/1 till Marie Lindström, [email protected]. Meriterna ska kunna verifieras på SBK-tävling/SKK:s Hunddata.

Årets Tävlingsekipage


För att få tävla om ”Årets Tävlingsekipage” måste du tävla för Oskarshamns BK.


Poängberäkning:

Man räknar resultaten från de tre bästa officiella tävlingarna (samt ev SM) under året.

Om två eller flera hundar har samma slutpoäng vinner i första hand den hund som har resultat från flest grenar. I andra hand den hund som är yngst.

Extra poäng: varje klassvinst ger 1 poäng, deltagande i SM ger 3 poäng samt placering 1-3 på SM ger 5 poäng.

Föraren skickar in åberopade meriter senast 31/1 till Marie Lindström, [email protected]. Meriterna ska kunna verifieras på SBK-tävling/SKK:s Hunddata.
Hundförarmärke

 

 

Du som tävlar i bruks- eller lydnadsprov kan ansöka om Svenska Brukshundklubbens hundförarmärke i brons, silver eller guld.

Du som tävlar i bruks- eller lydnadsprov kan skaffa dig en fin bekräftelse på era framgångar. Hundförarmärket finns både som brosch och tygmärke i brons, silver eller guld. Ansök enligt statuterna nedan.

Statuter för Svenska Brukshundklubbens hundförarmärke:

Grundläggande meriter
Hundförarmärket kan tilldelas medlem i Svenska Brukshundklubben, vilken som hundförare vid tävlan med hund vid officiellt bruksprov eller lydnadsprov eller en kombination av dessa, anordnade av SKK-organisationen, uppnått följande meriter:

Brons
Godkänt resultat i lägre klass vid bruksprov eller 1:a pris i lydnadsklass 2.

Silver
Godkänt resultat i elitklass eller 1:a pris i lydnadsklass 3.

Guld
10 gånger uppfyllt fodringarna för certifikatpoäng i elitklass vid bruksprov eller 10 gånger erövrat 1:a pris lydnadsklass elit.

Varje hundförare får tillgodoräkna sig de meriter som uppnåtts av ekipaget med vederbörande som förare. Hjälpförare i rapporthundsgruppen får ej tillgodoräkna sig uppnådd merit för ekipaget. Meriterna får omfatta högst tre hundar, för vilka ej krävs att föraren är ägare eller att denne utbildat hunden.

Ansökan
Ansökan om hundförarmärket jämte meritförteckning (exempel tävlingsboken) skall inlämnas av föraren till lokalklubben och omfatta följande uppgifter:

 

  1. 1. Förarens namn, adress och klubbtillhörighet.
  2. 2. Hundens/hundarnas namn samt registreringsnummer.
  3. 3. Bestyrkta uppgifter i meritförteckningen.

 

Efter lokalklubbens kontroll av den sökandes uppgifter, fattar klubben beslut om tilldelning. OBK står för kostnaden för brosch eller tygmärke till den som uppfyller kraven.

Välkommen med din ansökan!

Maila dina uppgifter till styrelsen:
[email protected]

Texten är hämtad från Svenska Brukshundklubben där du kan läsa mer.
http://brukshundklubben.se/tavling-utstallning/tavlingsgrenar/lydnadsprov/hundforarmarke/